Czy Twoja firma tworzy lub licencjonuje:
▪ programy informatyczne❓
▪ aplikacje❓
▪ strony internetowe❓
▪ projekty architektoniczne❓
▪ książki lub inne materiały pisane❓

Jeśli odpowiedź na którąkolwiek z powyższych opcji brzmi tak, to pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu praw autorskich kluczowych dla prawidłowego funkcjonowania Twojej firmy. ✅

Przedsiębiorstwa, których biznes polega na tworzeniu lub licencjonowaniu praw autorskich powinny w szczególności zadbać o:
▪ precyzyjne umowy z kontrahentami, jasno wskazujące zakres przekazywanych/licencjonowanych praw autorskich oraz warunki ich udostępnienia,
▪ odpowiednie klauzule w umowach z pracownikami/kontraktorami, gwarantujące skuteczne przekazanie praw autorskich wytworzonych podczas wykonywania pracy,
▪ określenie warunków korzystania z oprogramowania otwartego przez pracowników/kontraktorów,
▪ przygotowanie dokumentacji pozwalającej pracownikom/kontraktorom korzystać z ulg podatkowych, takich jak IP Box czy autorskie koszty uzyskania przychodu,
▪ sprecyzowanie warunków odpowiedzialności w przypadku naruszenia praw autorskich przez kontrahenta/klienta lub w przypadku stworzenia przez pracownika/kontraktora prac naruszających prawa autorskie podmiotów trzecich.

Dla wielu firm utrata lub kradzież praw autorskich może mieć katastrofalne skutki, takie jak utrata praw do programu komputerowego, aplikacji, strony internetowej, projektu architektonicznego czy książki.💥 Natomiast
w przypadku naruszenia praw podmiotów trzecich firma narażona jest na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec takich podmiotów (np. jeśli Wasz kontraktor tworząc stronę internetową skorzysta z grafiki, do której nie ma praw). ⚠

Rozwiązaniem pozwalającym uniknąć negatywne skutki wynikające z naruszenia praw autorskich jest audyt prawny firmy – czyli analiza dokumentacji przedsiębiorstwa mająca na celu wychwycić potencjalne nieprawidłowości oraz wskazać na niezbędne działania naprawcze usuwające wykryte ryzyka. 🛠

Nie wiesz czy audyt prawny jest dla Ciebie❓ Porozmawiajmy❗ 🤝 📞

hashtag#FoglarLawandTranslation hashtag#Audytprawnyfirmy hashtag#Ochronaprawautorskich hashtag#LinkedIn