W tłumaczeniach istnieje istotna różnica między tłumaczeniem uwierzytelnionym a tłumaczeniem zwykłym. Podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego nadają tłumaczeniu uwierzytelnionemu status oficjalnego dokumentu urzędowego, podczas gdy tłumaczenie zwykłe, choć może być precyzyjne, nie posiada niestety tych formalnych zabezpieczeń. Te dwie formy tłumaczenia różnią się pod względem prawnym, o czym należy pamiętać podczas wszelkich spraw sądowych.

Definicja tłumaczenia uwierzytelnionego a tłumaczenie zwykłe?

Tłumaczenie uwierzytelnione to dokument oficjalny, potwierdzany pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, zakończony klauzulą poświadczającą. W rezultacie staje się ono dokumentem urzędowym, a osoba wykonująca to tłumaczenie ponosi pełną odpowiedzialność, podlegając regulacjom ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie zwykłe nie wymaga specjalnych uprawnień i może być wykonane przez każdą osobę, posługującą się danym językiem na wystarczającym poziomie do pełnego zrozumienia tekstu. Takie tłumaczenia nie posiadają oficjalnej pieczęci ani podpisu autora. Zazwyczaj stosuje się je w sytuacjach, gdzie dokument jest potrzebny jedynie dla własnego użytku, a formalności urzędowe czy prawne nie są kluczowe. To elastyczne rozwiązanie, dostępne dla każdego, kto czuje się kompetentny do dokonania dokładnego przekładu.

Różnice między tłumaczeniem zwykłym a uwierzytelnionym

Tłumaczenie uwierzytelnione to proces, w którym dokument jest oficjalnie potwierdzony poprzez umieszczenie na nim pieczęci i podpisu tłumacza przysięgłego, a także zakończony klauzulą poświadczającą. W efekcie staje się dokumentem urzędowym.

W przeciwieństwie do tego, tłumaczenie zwykłe nie wymaga specjalnych uprawnień i może być wykonane przez każdą osobę, która biegle posługuje się danym językiem na wystarczającym poziomie do pełnego zrozumienia tekstu. Tłumaczenia tego rodzaju nie posiadają oficjalnej pieczęci ani podpisu autora.

Kwestie prawne w sprawie tłumaczeń

W kwestii prawnego znaczenia tłumaczenie uwierzytelnione ma ważność urzędową i jest akceptowane w sytuacjach wymagających oficjalnej dokumentacji, takich jak procesy sądowe, umowy, akty notarialne czy dokumenty urzędowe. Osoba wykonująca tłumaczenie uwierzytelnione ponosi pełną odpowiedzialność za jego poprawność i podlega regulacjom ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. 

Z kolei tłumaczenia zwykłe, mimo że mogą być precyzyjne, nie posiadają tej samej wagi prawniczej i nie są zwykle akceptowane w oficjalnych instytucjach czy sądach. Ich zastosowanie znajduje głównie w sytuacjach, gdzie dokument jest potrzebny jedynie dla własnego użytku, a formalności urzędowe czy prawne nie są kluczowe.

Nasza kancelaria oferuje usługi tłumaczeniowe m.in. w zakresie umów handlowych, dokumentów korporacyjnych spółek, dokumentów sądowych, certyfikatów, zaświadczeń i innych dokumentów urzędowych oraz dokumentacji techniczno-budowlanej, a także dokumentacji medycznej i ubezpieczeniowej.

SKONTAKTUJ SIĘ!

Adres biura

Cowork
Foglar Law Firm Kevin Foglar
ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków

Adres rejestrowy

Foglar Law Firm Kevin Foglar
ul. Węgierska 33p, 33-340 Stary Sącz