Tłumaczenie uwierzytelnione a prawo autorskie

Czy tłumacz przysięgły posiada prawa autorskie do tłumaczenia uwierzytelnionego?

Tłumaczenie uwierzytelnione jest dokumentem sporządzanym przez tłumacza przysięgłego, zatem intuicyjnie można stwierdzić, że prawo autorskie należy właśnie do tłumacza. Warto jednak sprawdzić, jak zostało to uregulowane prawnie, dlatego że temat praw autorskich jest niezwykle ważny, więc opieranie się na wszelkich domysłach nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż mogą one okazać się mylne.

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tłumaczenie jest uznawane za jedną z form opracowania bez uszczerbku dla utworu pierwotnego. Aby jednak przysługiwała mu ochrona, musi zostać uznane za utwór w świetle obowiązujących przepisów. Ponadto, każde tłumaczenie stanowi utwór zależny względem oryginału. Zgodnie z przepisami, twórcy dzieła oryginalnego zawsze przysługują prawa autorskie, a rozporządzanie i korzystanie z utworu zależnego jest uzależnione od zgody autora pierwowzoru.

Jednakże w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych, zgoda twórcy pierwotnego utworu często nie jest wymagana, ponieważ treści objęte tłumaczeniem, takie jak dokumenty urzędowe czy akty normatywne, zazwyczaj nie są chronione prawem autorskim.

Mimo to, większość doktryny podkreśla, że każde tłumaczenie, nawet tłumaczenie poświadczone dokumentów urzędowych czy sądowych, może być uznane za działalność twórczą o charakterze indywidualnym i podlegać ochronie prawnoautorskiej. 

Nasza kancelaria rozumie uregulowania prawne, ponieważ stanowimy zespół nie tylko tłumaczy przysięgłych, ale także prawników, którzy zwracają uwagę na poszanowanie wszelkich praw, w tym praw autorskich, które tak często są naruszane. Jeśli są Państwo zainteresowani zgłębianiem tego tematu, zapraszamy do kontaktu! 

 
84%
osób lub firm wskazuje na wysokie zapotrzebowanie na usługi prawnej.
Fundator to osoba, która ustanawia fundację poprzez złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego.

Publikacje, które mogę Ci się przydać!