Skorzystaj z naszych porad ekspertów i zyskaj przewagę.

Fundator to osoba, która ustanawia fundację poprzez złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego.
Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą?
Tłumaczenie uwierzytelnione jest dokumentem sprządzanym przez tłumacza przysięgłego, zatem intuicyjnie można stwierdzić, że prawo autorskie
Osobą niezbędną do założenia fundacji jest fundator, który dokonuje powołania fundacji aktem notarialnym oraz tworzy
Zachowanie poufności jest absolutnie kluczowe w pracy tłumacza przysięgłego, a wymóg ten został ustanowiony w
W obliczu rozbudowanego systemu prawnego przedsiębiorcy muszą posiadać kompleksową wiedzę z zakresu prawa, aby uniknąć
Zgodnie z polskim prawem, kluczowym aspektem podczas wybranych czynności prawnych jest konieczność zapewnienia tłumacza przysięgłego.
Przeprowadzenie audytu prawnego firmy stanowi kluczowy krok w zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz