Fundacja Rodzinna – Nowe Możliwości dla Przedsiębiorców i Rodzin

W ostatnich latach w Polsce pojawiło się wiele innowacji prawnych, które mają na celu wsparcie przedsiębiorców i ich rodzin. Jednym z najbardziej obiecujących narzędzi jest fundacja rodzinna, instytucja, która wprowadza nowe możliwości zarządzania majątkiem i sukcesji. W niniejszym artykule przybliżymy, czym jest fundacja rodzinna, jakie korzyści niesie oraz dlaczego warto rozważyć jej założenie i jak wygląda nasza oferta obsługi prawnej dla przedsiębiorców zainteresowanych założeniem fundacji rodzinnej. 

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna to struktura prawna, która umożliwia przedsiębiorcom uporządkowane przekazywanie majątku rodzinnego oraz zarządzanie nim w sposób długoterminowy. Jest to forma organizacyjna pozwalająca na oddzielenie majątku prywatnego od firmowego, co może mieć kluczowe znaczenie dla ochrony majątku i planowania sukcesji.

Korzyści dla przedsiębiorców

1. Zabezpieczenie majątku

Fundacja rodzinna pozwala na skuteczne oddzielenie majątku prywatnego od ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dzięki temu przedsiębiorca może chronić swoje prywatne zasoby przed ewentualnymi roszczeniami czy zobowiązaniami firmy.

2. Planowanie sukcesji

Jednym z głównych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami rodzinnymi jest płynne przekazanie firmy kolejnym pokoleniom. Fundacja rodzinna umożliwia stworzenie jasnych zasad dotyczących sukcesji, co zapewnia stabilność i ciągłość działalności przedsiębiorstwa.

3. Optymalizacja podatkowa

W niektórych przypadkach fundacja rodzinna może przynieść korzyści podatkowe. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu majątkiem, zarówno fundator, jak i beneficjenci fundacji mogą skorzystać z ulg i zwolnień podatkowych. Co do zasady bowiem, fundacja rodzinna zwolniona jest z podatku dochodowego.

Korzyści dla rodziny

1. Ochrona majątku

Fundacja rodzinna zapewnia ochronę majątku rodzinnego przed roszczeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi konfliktami. Jest to szczególnie istotne w kontekście ewentualnych sporów rodzinnych, które mogą zagrozić stabilności majątku.

2. Wsparcie dla beneficjentów

Fundacja może zapewniać regularne wsparcie finansowe dla członków rodziny na cele takie jak edukacja, opieka zdrowotna czy inne potrzeby życiowe. Dzięki temu fundacja staje się narzędziem wspierającym rozwój i dobrostan rodziny.

3. Stabilność i przewidywalność

Dzięki jasnym zasadom zarządzania majątkiem i wypłat świadczeń, fundacja rodzinna zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród beneficjentów. Ustalając konkretne zasady i cele, fundator może mieć pewność, że jego wola będzie respektowana przez kolejne pokolenia.

Jak założyć fundację rodzinną?

Proces zakładania fundacji rodzinnej jest stosunkowo złożony i wymaga spełnienia kilku formalnych kroków. Oto jak wygląda ten proces:

  1. Złożenie przez fundatora lub fundatorów (osoby fizyczne) oświadczenia o ustanowieniu Fundacji Rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim lub w testamencie.
  2. Sporządzenie statutu zawierającego reguły działania fundacji rodzinnej. (w formie aktu notarialnego)
  3. Przekazanie majątku na fundusz założycielski o wartości min. 100 000 zł.
  4. Wpisanie fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych

Dlaczego warto rozważyć założenie fundacji rodzinnej?

Założenie fundacji rodzinnej to krok w celu zbudowania pozycji firmy i rodzimej marki na kolejne pokolenia poprzez efektywne zarządzanie majątkiem i strategiczne planowanie przyszłości. Polska nie jest pierwszym krajem, który wprowadził do swojego systemu prawnego fundację rodzinną, a przyglądając się przykładom z zagranicy można zauważyć, że jest to rozwiązanie sprawdzone i cenione . 

Jak możemy pomóc?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie daje fundacja rodzinna, zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem. Nasza kancelaria w Krakowie specjalizuje się obsłudze prawnej dla firm. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, obejmującą również obsługę prawną fundacji rodzinnych poprzez: 

  • Analizę sytuacji majątkowej i rodzinnej
  • Doradztwo w zakresie korzyści i ryzyk związanych z założeniem fundacji
  • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji prawnej
  • Wsparcie w procesie rejestracji fundacji
  • Bieżące doradztwo w zakresie zarządzania fundacją

Skontaktuj się z nami!

Publikacje, które mogę Ci się przydać!