Fundacja a prowadzenie działalności gospodarczej

Czy fundacja może prowadzić działalność gospodarczą?

Fundacja, choć głównie skupia się na działalności charytatywnej, może również prowadzić działalność gospodarczą, która służy realizacji jej celów statutowych. Wynika to z ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Zgodnie z artykułem 5 ust. 5 wyżej wspomnianej ustawy, fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

Charakter działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza ma pełnić funkcję pomocniczą, czyli nie może przeważać nad główną działalnością statutową fundacji, dlatego że ma charakter dodatkowy, służący głównie pozyskiwaniu środków finansowych, które powinny być reinwestowane w cele statutowe. Warto także podkreślić, że zyski osiągnięte dzięki takiej działalności nie mogą być przeznaczane na podział między członków fundacji. To kluczowa zasada, której powinny przestrzegać wszystkie organizacje decydujące się na zarejestrowanie działalności gospodarczej. 

Zmiana statutu fundacji

W przypadku decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej, należy zmienić statut fundacji, aby uwzględnić taką działalność oraz zasady jej funkcjonowania. Wynika z tego, że rejestracja działalności gospodarczej może odbyć się w każdym momencie. W statucie muszą być zawarte zapisy dotyczące m.in.:

  • rejestracji fundacji w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • czy przeznaczenia dochodów z działalności gospodarczej na realizację celów statutowych.

Ważne jest także to, że zmienienie statutu fundacji podlega obowiązkowi ponownego złożenia wniosku do KRS.

Podjęcie decyzji o zarejestrowaniu działalności gospodarczej wiąże się niewątpliwe z wieloma formalnościami, dlatego rozsądnym rozwiązaniem będzie skonsultowanie się z prawnikiem, który w trakcie tego procesu będzie prawnie wspierać fundację.

Uwaga!

Należy pamiętać, że fundacja prowadząca działalność gospodarczą jest traktowana jako przedsiębiorca i podlega obowiązkom prawno-skarbowym, takim jak opłacanie podatku dochodowego czy składanie sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Nasza kancelaria na codzień zajmuje się obsługą prawną fundacji, dzięki czemu jesteśmy zaznajomieni z tym tematem nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowana przez nas obsługa prawna fundacji była na najwyższym poziomie. W przypadku jakichkolwiek pytań, jesteśmy gotowi, aby na nie odpowiedzieć i udzielić pomocy.

84%
osób lub firm wskazuje na wysokie zapotrzebowanie na usługi prawnej.
Fundator to osoba, która ustanawia fundację poprzez złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego.

Publikacje, które mogę Ci się przydać!