Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego

Zachowanie poufności jest absolutnie kluczowe w pracy tłumacza przysięgłego, dlatego że to zawodowy wymóg, którego tłumacze muszą bezwzględnie przestrzegać.

Tłumacze przysięgli na co dzień mają dostęp do wrażliwych informacji, przekazywanych przez klientów, które są zawarte na przykład w:

  • dokumentach prawnych,
  • dokumentach medycznych
  • lub finansowych,

dlatego są zobowiązani do przestrzegania ścisłych standardów poufności.

Z perspektywy prawnej, ujawnienie takich danych stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz skutkowałoby pociągnięciem tłumacza przysięgłego do odpowiedzialności zawodowej. 

Wymóg zachowania poufności jest zatem znacznie bardziej poważny niż się wydaje, jednakże, dla osób łączących zawód prawnika i tłumacza przysięgłego jest to oczywiste, że takie zachowanie jest niedozwolone.

 

Do czego zobowiązany jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły jest zobligowany do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów, okoliczności czy informacji, które poznał w trakcie wykonywania tłumaczenia. 

Zachowanie poufności oznacza, że wszelkie dane udostępniane tłumaczowi przysięgłemu nie mogą pod żadnym pozorem zostać przekazane osobom trzecim, które nie są uprawnione do zapoznania się z nimi. Obowiązek ten ma zapewnić klientom świadomość, że tłumacz, do którego się kierują jest osobą godną zaufania, a co za tym idzie – prywatne dokumenty będą bezpieczne w jego rękach.

 

Zachowanie poufności jest fundamentalnym elementem profesjonalizmu w pracy tłumacza przysięgłego, dzięki któremu zdobywa się zaufanie i uznanie klientów, a nasza kancelaria jako zespół prawników i tłumaczy przysięgłych szczególnie rozumie istotę tego obowiązku.

84%
osób lub firm wskazuje na wysokie zapotrzebowanie na usługi prawnej.
Fundator to osoba, która ustanawia fundację poprzez złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego.

Publikacje, które mogę Ci się przydać!